Tarot­kaar­ten

Het tijd­schrift Yes bracht een num­mer uit met Tarot­­kaarten. Sinas maakte de illu­­stra­ties. Een selec­tie is hier te zien.