Stadsbibliotheek Haarlem

Voor Stads­bibliotheek Haarlem ontwierp Sinas een logo dat zowel horizon­­taal als verti­kaal gebruikt kon wor­den. Dit met een knip­oog naar rug­titels van boeken, cd’s en dvd’s.

 

Om de indeling Romans en Informa­­tieve boeken duide­­lijk aan te geven werd er gebruik gemaakt van de 2 huisstijl­kleuren; rood voor de romans en fees­te­lijk­­e aan­­kon­di­ging­en, blauw voor de infor­ma­­­tieve mate­­ria­len, de beweg­wijzering en huis­houdelijke berichten.

Enkele afde­­lingen werden voor­­zien van een eigen vignet.

De jeugd­afdeling kreeg een kleuren­indeling met herken­bare picto­grammen voor de diverse thema’s.