PWN Bezoekers­centrum De Hoep

Sinas maakte diverse produc­ten voor PWN, waar­onder de informatie­­folder voor Bezoekers­centrum De Hoep met educa­tieve kaar­ten. Fiets- en wandel­kaarten, een magazine over de Kennemer­duinen en de folder ‘Beneden alle peil’ waarin PWN mede­werkers geïnfor­meert worden wat te doen als op de werk­vloer plagen pesten wordt.