Vierkante boekjes

Vier­kante boekjes ter gelegen­heid van open­ingen, expo­sities en terug­blik­ken: oa. Het Land van Haarlem en Naaldwijk te Warmen­huizen, Het Jacobs Godshuis en een Jaar­ver­slag van de Stads­­bibliotheek Haarlem.

In opdracht van Histo­rische Ver­eniging Haerlem werkte Sinas, samen met Wim de Wagt, aan de uitgave De Ideale Stad