Klaar voor de start

5 | 7 | 2014

De gemeente Haarlem heeft een speciaal project opgezet: Klaar voor de Start. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen met zo min mogelijk (taal)­achterstand naar de basis­school gaan waardoor ze een goede start kunnen maken.

In het project werken veel organi­saties met elkaar samen: VVE*-­peuter­speelzalen en – kinderdag­verblijven, VVE-basis­scholen, jeugd­gezond­heids­­zorg, welzijns­organisaties en de gemeente. De vele mede­­werkers worden op de hoog­te gehou­den door de Nieuws­­brief.

Om ouders goed op weg te hel­pen is een uitge­breide web­site opgezet: klaarvoordestarthaarlem.nl.

* VVE: Voor- en vroegschoolse educatie

De peuters en kleuters werden gefotografeerd door Heidi Borgart.