STG zoekt vrijwilligers

8 | 1 | 2015

Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) ondersteund, samen met vrijwilligers, mensen met een beperking. Door middel van posters, advertenties en flyers worden vrij­willigers en maat­jes geworven.