Animatie met uitleg over slachtofferinformatiesysthematiek
Logo slachtofferinformatiesysthematiek

Slachtoffer­informatie­systematiek

10 | 5 | 2013

Slacht­offer­­­infor­ma­tie­­­­sys­tema­tiek (SIS) is een landelijke aanpak die bij een incident zorgt voor snelle en zorg­vuldige informatie voor ongeruste verwanten. Gemeenten, GHOR en politie werken samen binnen SIS.

In de beginfase van dit project heeft Sinas een huisstijl ontwikkeld die door de projectgroep is gebruikt om keten­partners uit te leggen waar SIS voor staat. Een onderdeel daarvan is deze animatie waarin uitgelegd wordt hoe Slacht­offer­­­­infor­ma­tie­s­­sys­tema­tiek werkt.

Bij de afsluiting van het project is SIS ondergebracht bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

De gasexplosie, voorbeeld van de werkwijze bij slachtofferinformatiesysthematiek
Informatiebrochure voor de slachtofferinformatiesysthematiek
Website Sis