Nubenik* Lenteboek

9 | 5 | 2015

Het Nubenik* Lenteboek is een kleurrijk prentenboek voor mensen met dementie.

Niet iedereen vindt het gemak­­ke­lijk om contact te maken met mensen met demen­tie. Het Nubenik* Lente­boek kan daarbij op een­­voudige wijze helpen. Met behulp van herkenbare prenten die verwijzen naar heel alle­­daagse beleve­nis­­sen brengt het Nubenik* Lenteboek een ge­sprek op gang. Mensen met èn zonder demen­tie komen zo op een ont­span­nen wijze tot elkaar.

Het Nubenik* Lenteboek is te bestellen bij Sinas

 

Cover van het Nubenik* Lenteboek
Het Lenteboek is door zijn kleurrijke illustraties een toegankelijk kijk- en voorleesboek. Eén kant van het boek heeft een beeld­­verhaal met ‘hints’ voor het stellen van vragen. De andere kant heeft doe-sug­ges­ties, met spre­kende voor­beelden naar aan­­leiding van de verhaal­­kant.

Het boek biedt een hand­­reiking aan partners, kinderen en klein­kinderen, mantel­­zorgers en activi­­­teiten­­­bege­­leiders om contact te maken en open te staan voor bijzondere verhalen. Door prik­kelende vragen te stellen en goed te luisteren ont­staan tal van mooie en ver­ras­sende momenten.

Nest
Schapen
Lentesoep
Muziek
Dorp
Soep
Boeket
Nubenik* Lenteboek