Rangonderscheidingstekens Landmacht voor op de kraag 1946-1963

Militaria illustraties

Militaria Illu­stra­ties van hoofd­­deksels en rang­­onder­­schei­­dings­­tekens die ooit in gebruik zijn geweest bij de Neder­landse Land­­macht.

De beschrijving van uni­formen in oude voor­schriften is vaak zeer uitgebreid, terwijl illu­stra­ties meestal ontbreken. Met behulp van contem­po­raine afbeel­dingen maakt Sinas hier illu­stra­ties van. Op die manier worden ver­schil­len en over­een­komsten in één oog­opslag zichtbaar.

Rangen 1813-1820

Neder­landse rang­onder­schei­dings­tekens 1813 – 1820 | van generaal tot soldaat.

Nederlandse kwartiermuts model 1865 | Van boven naar beneden, generaals, hoofd­offi­cieren, offi­cieren, cadet­ten en onder­offi­cieren.

Kwartiermuts model 1865

Nederlandse kepies | Van links naar rechts model 1916, model 1923 en model 1928

Kepies model 1916
Kepies model 1916

Rangonderscheidingstekens Nederlandse marine