Kontext jaarverslag 2015

26 | 4 | 2016

Bouwen aan netwerken is het thema van het jaarverslag 2015 van Kontext, Welzijn en Maat­schappe­lijke Dienst­verlening. Dit thema komt tot uitdrukking in de vormgeving, in de bijdrage van netwerk­partners en in de cases die verspreid in het jaar­verslag staan.