Kernwaarden om te onthouden

19 | 4 | 2018

Vakantiedagboek
Kernwaarden bij jeugdhulp
Gemeenten en zorgverleners moeten bij het bieden van onder­steuning aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen, weten waar zij behoef­ten aan hebben. Kern­waarden als ‘luister naar me’ en ‘wees eerlijk tegen me’ spelen hier­bij een belang­rijke rol.

Sinas heeft, om deze waarden bij beleids­makers onder de aandacht te brengen, een memory-spel opgezet. Tijdens het spelen groeit het besef dat elke match er toe doet. Het herinnert aan het weder­zijds belang van univer­sele waarden om vervolgens op basis daarvan met elkaar in gesprek te gaan.

Binnenkant vakantiedagboek
Fotoserie Ik ben Bo
De fotoserie vertelt het verhaal van Bo. Samen met het spel roept het reac­ties op en zet aan om volgens kern­waarden te werken en te handelen. De fotoserie wordt op diverse loca­ties binnen gemeen­ten tentoon­gesteld.
Met dank aan Frans Damen, Drukkerij Damen Grafia.