Cover boekje Ivar ijsbeer
Pagina boekje Ivar ijsbeer
Pagina boekje Ivar ijsbeer

ivar ijsbeer

4 | 10 | 2016

Harmonica­boekje ivar ijsbeer
Klaar voor de start van VVE is bedoeld om kin­deren vanaf 2 jaar extra te sti­muleren in hun (taal)­ontwik­keling. Daar­voor gaan kinderen naar een peuter­speel­zaal of kinder­dag­verblijf waar met een speci­aal speel­programma wordt gewerkt.

ivar ijsbeer helpt ouders met voor­lezen, met een­voudige woorden uit het dagelijks leven. De ouders krijgen het harmonica­boekje op het consultatie­bureau bij het 11-maanden­consult.

Harmonicaboekje van ivar ijsbeer