Centrum voor jeugd en gezin

24 | 3 | 2017

Het Centrum voor Jeugd en Gezin luis­tert, biedt advies en onder­steuning aan ouders, op­voeders, kin­deren en jon­geren die vra­gen heb­ben over op­voe­den of op­groe­ien.
Sinas ontwierp het CJG-logo en de bijpassende huisstijl; folders, magazines, affiches, beweg­wijzering en promotie-artikelen. De laatste in de reeks folders gaat over het persoons­gebonden budget.